Oedeemtherapie

Behandelen van oedeem is één van de specialisaties van Huidkliniek Utrecht. Oedeemtherapie wordt uitgevoerd op verschillende vormen van oedeem. Onder deze vormen vallen lymfoedeem, lipoedeem en veneus oedeem. Met oedeemtherapie wordt de omvang van het oedeem vermindert. Het vermoeide en zware gevoel wordt minder. De huid wordt minder strak en gevoelig. Littekens in het gebied waar het oedeem zit kunnen door ook oedeemtherapie minder zichtbaar en minder pijnlijk worden. Ook kan het zijn dat door het oedeem er een bewegingsbeperking is. Door oedeemtherapie kunt u zich dan weer beter bewegen. Oedeemtherapie bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij per patiënt wordt gekeken welke onderdelen van toepassing zijn. Hieronder wordt ieder onderdeel toegelicht.

Onderdelen oedeemtherapie

Intake

Tijdens de intake worden er vragen gesteld over uw huidaandoening en gezondheid. Vervolgens wordt de huid onderzocht, hieruit volgt een huidtherapeutische diagnose. Op basis van deze diagnose wordt er een behandelplan opgesteld, waarbij gekeken wordt welke behandeling (of welke combinatie daarvan) het beste resultaat gaat geven. Tevens wordt er op maat gemaakte informatie en advies verstrekt, waarmee de patiënt zelf thuis ook aan de slag zal voor het beste resultaat. Een therapietrouwe patiënt is een voorwaarde voor het resultaat van de behandeling . Besluit u tot een behandeling, dan wordt er een behandelingsovereenkomst opgemaakt.

Manuele lymfedrainage (MLD)

Door middel van speciale massagetechnieken worden de lymfebanen gestimuleerd om het vocht beter af te voeren.

Ambulante compressietherapie (zwachtelen)

De zwachtels (diverse soorten verband), die volgens speciale technieken (met compressie) worden aangelegd. Deze zwachtels geven een druk op de huid, waardoor het vocht terug gedrongen wordt.

Intermitterende pneumatische compressietherapie (IPC)

Bij IPC wordt rond het been of de arm een luchtmanchet aangelegd met veel aparte kamertjes, die met tussenpozen kort achter elkaar afgewisseld worden geblazen. Hierdoor wordt het vocht uit een arm of been weggemasseerd.

Lymfetape

Door het lymfetape met een speciale techniek aan te leggen, kan het lymfevocht versneld worden afgevoerd.

Littekentherapie

Na bijvoorbeeld een borstoperatie kan er littekenweefsel ontstaan, wat een strak en pijnlijk gevoel kan geven. Door middel van littekenmassage, wordt de doorbloeding gestimuleerd en wordt de huid weer soepel gemaakt.

Therapeutische elastische kousen

Als de oedeem grotendeels verminderd is en stabiel is gebleven, is het dagelijks dragen van een elastische kous noodzakelijk om het resultaat te behouden.

Huidverzorging

De huidtherapeut zal u adviezen geven over huidverzorging.

Adviezen, leefregels en oefeningen

De huidtherapeut zal tijdens de behandeling adviezen, leefregels en specifieke bewegingsoefeningen met u bespreken die u thuis kunt blijven uitvoeren.

Aantal behandelingen

Lymfoedeem en lipoedeem zijn progressieve chronische aandoeningen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de initiële behandelfase en de onderhoudsfase. Bij de Initiële behandelfase worden diverse behandelingen ingezet, gericht op het terugdringen van het oedeem of bij lipoedeem het terugdringen van de omvangsmaat, voor zover mogelijk. Het is een intensieve fase waarbij 3 tot 5 keer per week behandeld wordt. Deze behandelfase duurt zolang er nog vermindering van het oedeem te verwachten is. De onderhoudsfase is een fase waar geen vermindering van het oedeem meer wordt verwacht. De nadruk ligt op het stabiel houden van het lymfoedeem of lipoedeem en het voorkomen van complicaties. Veneus oedeem is een aandoening wat makkelijk te behandelen is.. Het ligt bij veneus oedeem aan het stadium of er gezwachteld moet worden. Soms is het al voldoende om ’s ochtends langs te komen om Therapeutische elastische kousen aan te meten en is er verder geen behandeling nodig.

Duur behandeling

De behandeling duurt gemiddeld 30 minuten en bestaat uit een combinatie van de hier bovenstaande behandelingsmogelijkheden. De combinaties van de verschillende onderdelen varieert per patiënt, hierbij wordt er gekeken naar de problematiek en de behoefte van de zorg.

Vergoeding

Heeft u een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist, dan wordt de behandeling voor een deel vergoed of volledig vergoed. De eerste 20 behandelingen worden uit de aanvullende verzekering betaald. De 21e behandeling wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. Voor meer informatie kunt u het beste bij u eigen zorgverzekeraar de polisvoorwaarden raadplegen.

Wij hanteren de meest voordelige tarieven

Bekijk tarieven

Maak direct een afspraak!

  • Meerdere keuzes zijn mogelijk.
  • :